طراحی گرافیکی

طراحی کاتالوگ

طراحی گرافیکی کاتالوگ سایز A4 - تا 20 صفحه فارسی
(این قیمت بنا به حجم کار قابل تغییر است)

طراحی لوگو

2 اتد اولیه و انتخاب یکی از آن ها به همراه سه ویرایش مورد نظر کارفرما
فایل خروجی PDF به همراه لوگوبوک و رعایت اصول طراحی
(این قیمت بنا به حجم کار قابل تغییر است)