خدمات وبسایت

طراحی وبسایت فروشگاهی تیپ 1

طراحی، برنامه نویسی، اجرا، تکمیل و مدیریت یک وبسایت فروشگاهی (با قابلیت فروش محصولات جزء تا 20 محصول) تحت پلتفرم وردپرس تا 10 صفحه غیر از صفحات محصول با آخرین تکنولوژی روز و تم های گرافیکی تک زبانه پارسی. به همراه ماژول های استاندارد مورد نیاز یک فروشگاه.
(این قیمت بنا به حجم کار قابل تغییر است)

طراحی وبسایت فروشگاهی تیپ 2

طراحی، برنامه نویسی، اجرا، تکمیل و مدیریت یک وبسایت فروشگاهی (با قابلیت فروش محصولات جزء تا 40 محصول) تحت پلتفرم وردپرس تا 10 صفحه غیر از صفحات محصول با آخرین تکنولوژی روز و تم های گرافیکی تک زبانه پارسی. به همراه ماژول های استاندارد مورد نیاز یک فروشگاه.
(این قیمت بنا به حجم کار قابل تغییر است)

طراحی وبسایت شرکتی تیپ 1

طراحی، برنامه نویسی، اجرا، تکمیل و مدیریت یک وبسایت فروشگاهی (با قابلیت فروش محصولات جزء تا 20 محصول) تحت پلتفرم وردپرس تا 20 صفحه غیر از صفحات محصول با آخرین تکنولوژی روز و تم های گرافیکی تک زبانه پارسی. به همراه ماژول های استاندارد مورد نیاز یک فروشگاه.
(این قیمت بنا به حجم کار قابل تغییر است)