سرویسی که به صورت اختصاصی برای ارسال و دریافت ایمیل‌ها روی دامنه مورد نظرتون پیاده‌سازی می‌شه!

تضمین ۹۹.۹٪ پایداری (Uptime)

هاست ایمیل پایه

صندوق پستی 100 اکانت
10GB فضا
30000GBترافیک ماهیانه
دیتاسنتر ایران

هاست ایمیل استاندارد

صندوق پستی 150 اکانت
20GB فضا
50000GBترافیک ماهیانه
دیتاسنتر ایران

هاست ایمیل پیشرفته

صندوق پستی 200 اکانت
40GB فضا
100000GBترافیک ماهیانه
دیتاسنتر ایران

هاست ایمیل طلایی

صندوق پستی نامحدود
60GB فضا
150000GBترافیک ماهیانه
ادان دومین 1 عدد
دیتاسنتر ایران